46002659 - roof cleaning with high pressureTak och fasad utsätts ständigt för väder och vind och omgivande växtlighet, vilket gör att de med åren blir smutsiga och slitna. Detta kan leda till att taket och/eller fasadens livslängd förkortas. Genom att vi tvättar och därefter behandlar taket och/eller fasaden med impregneringsskydd förhindrar man att mossa och annan påväxt kommer tillbaka så snabbt.

Vi har även möjlighet att utföra taktvätt eller fasadtvätt samt målningsarbeten fastän el och vatten inte finns tillgängliga.