Oy Stubbtech Ab är ett mångsidigt företag som utför fastighetsrelaterade arbeten, där kundgruppen består av allt från privatpersoner, kommuner, församlingar, fastighetsbolag till stora industrier. Vi erbjuder även våra tjänster till rederier.

Vi erbjuder tjänster såsom stubbfräsning, rengörings- och måleritjänster. Till dessa hör bl.a. tvättning och målning av fasader och tak. Därtill utför vi även rengörings- och måleriarbeten åt rederier och inom industrier enligt kundens behov. Mera information hittas under tjänster.

Det viktigaste för oss är helnöjda kunder. Därför håller vi det vi kommit överens om, kommer på utsatt tid och har god kommunikation med våra kunder. Inget jobb är för litet eller för stort för oss, så tveka inte att ta kontakt!

 

PS! Våra tjänster är hushållsavdragsgiltiga