58969922 - shipyard worker power washing a ship on dry dockOy Stubbtech Ab erbjuder rengöringstjänster även för industri och fartyg. Vad gäller industrier utför vi rengöring av:

  • maskiner
  • byggnader
  • fordon etc.

Rengöringstjänsterna som riktas till rederier och fartyg inkluderar tvättning av:

  • bildäck
  • skrov
  • maskiner
  • skorsstensschakt
  • sopnedkast etc.