IMG_6913Stubbfräsning är en fördelaktig metod att avlägsna stubbar från gårdsplan, grönområden m.m.

Detta eftersom:

  • Maskinerna är 60-90 cm breda, vilket gör att man slipper till på de flesta ställena.
  • Maskinen har lågt marktryck, vilket betyder att den inte lämnar spår i t.ex. gräsmattan.
  • Maskinen arbetar endast på stubben, och kvar lämnar endast en hög med flis.
  • I hålet där stubben har varit kan man enkelt fylla i med matjord och återplantera en gräsmatta.

Prisuppgifter

Priset bestäms enligt stubbens diameter mätt i marknivå.

Antal stubbar: Pris per centimeter (inkl. moms.)
1 – 3 st. 1,20 €
4 – 7 st. 1,00 €
8 – 12 st. 0,80 €
12 st. – Enligt offert.

Minimidebitering 80 € inkl. moms.

Prisexempel:

Vid stubbfräsning av två stycken stubbar, varav deras diameter mätt i marknivå är 30 cm samt 40 cm, blir kostnaderna följande: 30cm x 1,20 €/cm= 36 € samt 40cm x 1,20€/cm= 48€. Totalt 84 €.

Uppsamling av flis och återfyllnad (om kunden önskar)

Pris enligt överenskommelse.

I de flesta fall debiterar vi ingenting alls för resan, utan planerar våra arbetspass så att vi har flera uppdrag i samma geografiska område. Om inga andra arbetspass finns i samma område, och det innebär en lång körresa, debiterar vi en reseersättning enligt 0,44 €/km.

Gå gärna ihop med grannen så räknar vi ut ett bra pris åt er!